Obchodní podmínky pro realizaci odborných kurzů nabízených Edukační centrem praktické anatomie s.r.o. v Brně

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky vydané v souladu se Občanským zákoníkem v platném znění (dále jen „podmínky) upravují smluvní vztah vznikající mezi: Edukačním centrem praktické anatomie s.r.o. se sídlem bratří Čapků 14, Brno, 602 00, IČ: 04616081 na straně jedné (dále jen „poskytovatel“ a fyzickou osobou na straně druhé (dále jen „účastník“).

1.2. Odesláním závazné přihlášky vyplněné na www.ecpa-cz.com vyjadřuje účastník s těmito podmínkami svůj bezvýhradný souhlas.

2. Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je realizace odborného kurzu objednaného účastníkem prostřednictvím závazné přihlášky odeslané z webu www.ecpa-cz.com.

2.2. Informace o kurzu publikované v nabídce odborných kurzů na webu www.ecpa-cz.com jsou pro obě strany závazné.

2.3. Kurzy se pořádají při minimálním počtu účastníků uvedeném v popisu kurzu.

3. Zařazení do kurzu

3.1. Rezervace účasti v kurzu je provedena odesláním vyplněné závazné přihlášky a odsouhlasení obchodních podmínek.

3.2. Účastník bude do kurzu definitivně zařazen až po zaplacení kurzovného (viz. Bod. 4).

3.3. O zařazení do kurzu rozhoduje termín platby nikoliv termín odeslání závazné přihlášky.

3.4. Bude-li maximální kapacita kurzu naplněna, mohou být další zájemci odmítnuti. V tomto případě bude vráceno zaplacené kurzovné v plné výši. Nebude-li naplněna minimální kapacita kurzu, může být kurz zrušen. V tomto případě bude již přihlášeným účastníkům vráceno kurzovné v plné výši.

3.5. Odesláním závazné přihlášky účastník souhlasí se zpracováním a uchováním osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů v platném znění pro administrativní úkony související s realizací kurzu a pro vystavení dokumentů.

4. Platba kurzovného

4.1. Cena kurzu je uvedena v popisu příslušného kurzu dostupného z nabídky odborných kurzů na webu www.ecpa-cz.com

4.2. Ceny jednotlivých kurzů zahrnují různý rozsah služeb, který je podrobně uveden v popisu kurzu.

4.3. Kurzovné je účastník povinen uhradit v plné výši nejpozději do termínu uvedeného v popisu kurzu a to bankovním převodem a s variabilním symbolem na číslo účtu uvedeného v informačním mailu, který účastník obdrží po odeslání závazné přihlášky.

5. Storno podmínky

5.1. Zrušení účasti na zaplaceném kurzu je možné pouze písemnou formou na adresu
info@ecpa-cz.com.

5.2. Za datum zrušení se považuje den doručení oznámení o zrušení účasti na uvedený mail.

5.3. Při zrušení účasti 30 dnů před začátkem kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50% ceny kurzu.

5.4. Při zrušení účasti méně jak 30 dnů před začátkem kurzu je účtován storno poplatek ve výši 100% ceny kurzu. Je akceptován náhradní účastník kurzu jehož kontaktní údaje dodá účastník, který požaduje zrušení účasti na již zaplaceném kurzu.

5.5. Zaplacené kurzovné snížené o storno poplatek bude účastníkovi vráceno do 30 kalendářních dnů na číslo účtu, ze kterého bylo kurzovné uhrazeno.

6. Zrušení kurzu ze strany Edukačního centra praktické anatomie s.r.o. nebo odmítnutí účastníka

6.1. Z kapacitních důvodů a Vyšší moci (neobvyklá a nepředvídatelná okolnost nezávislá na poskytovateli) si poskytovatel vyhrazuje právo na zrušení kurzu (při nenaplnění minimální kapacity) či odmítnutí účastníka (při platbě uskutečněné po naplnění maximální kapacity).

6.2. O této skutečnosti budou účastníci neprodleně informování mailem, nejpozději však v den zahájení kurzu.

6.3. Účastníkům bude vráceno zaplacené kurzovné v plné výši do 30 kalendářních dnů na číslo účtu, ze kterého bylo kurzovné uhrazeno.

Jsme ECPA

Edukační centrum dává možnost získat potřebné znalosti a dovednosti (aniž by mohlo dojít k iatrogennímu poškození lidského organismu) a tím zvýšit kvalitu odborné lékařské práce.
Nabídka kurzů

Anatomický ústav LF MU v Brně
Kamenice 3
Brno

Prof. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.
koordinátor projektu

Anatomický ústav LF MU
Kamenice 3, Brno

info@ecpa-cz.com
i.cizmar@ecpa-cz.com
+420 777 050 151

This site is registered on wpml.org as a development site.