TOPlist

O nás

V dnešní době má většina oborů humánní medicíny ve spektru své činnosti invazivní vyšetřovací či léčebné výkony. Pro tyto obory invazivní medicíny je nezbytně nutná preklinická zkušenost v dané problematice a přesná znalost a orientace v intervenční oblasti lidského těla. Edukační centrum dává možnost získat tyto potřebné znalosti a dovednosti (aniž by mohlo dojít k iatrogennímu poškození lidského organismu) a tím zvýšit kvalitu odborné lékařské práce. Konzervační metody umožňují realistické zobrazení tkání a struktur lidského těla a navíc zachovávají plasticitu a charakter tkání fixovaných těl..


Metoda výborně poskytuje možnost širokého využití kadaverů k praktickému nácviku lékařských zákroků a je prakticky ověřená u řady lékařských oborů. Manipulace a vyšetřovací techniky jsou aplikovatelné na klinickou praxi včetně nitrokloubních a dutinových zákroků či diagnostických vyšetření (základní operační přístupy, osteosyntézy, artroskopie, laparoskopie, rehabilitační techniky apod.). Dalším cenným přínosem je možnost imitace operačních postupů, které zatím v klinické praxi nejsou pro technickou náročnost prováděny. Po osvojení dané techniky, tímto tato metoda posouvá hranice medicíny.
Reklamni fabrika 2008