TOPlist

Historie

V říjnu 2007 byla realizována pilotní akce, ještě pod hlavičkou Univerzitního centra chirurgické anatomie, při které byla v praxi ověřena vhodnost uvedené formy fixace těl.Přední odborníci z jednotlivých lékařských oborů si prakticky vyzkoušeli spektrum výkonů a technik, kterými dále budou směřovat konkrétní kurzy. Tato akce byla výhradně financována sponzory a zakladateli společnosti. Na základě positivních ohlasů účastníků a pořízeného bohatého videa a fotodokumentace se v krátké době konkretizovaly požadavky na jednotlivé kurzy zájemců z ČR i zahraničí.

Doc.MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.
koordinátor projektu
Reklamni fabrika 2008